TJÄNSTER

PARHUS DRAMMEN

TYP AV PARHUS VI LEVERERAT TILL  BYGGMÄSTARE I NORGE
 

TILLBYGGNAD

FÖRE TILLBYGGNAD LEVERERAD TILL
www.byggatill.se
I STOCKHOLM 2 PLAN + GLASVERANDA

SEKTION MED LITTERA

FÖR ATT UNDERLÄTTA MONTAGE RITAR VI SEKTIONSRITNINGAR MED LITTERA FRÅN LEVERANSBESKRIVNINGEN

TILLVERKNINGSRITNINGAR

UTIFRÅN BYGGLOVET OCH MÄTNINGAR PÅ BYGGPLATSEN  RITAR VI
TILLVERKNINGSRITNINGAR

BYGGLOVSRITNINGAR

VI RITAR ÄVEN BYGGLOVSRITNINGAR FÖR
SVERIGE OCH NORGE

 

MONTAGE

VI RITAR MONTAGERITNINGAR OCH HAR OFTAST MED 1 ST MONTERINGSLEDARE
PÅ BYGGPLATSEN

           VÅRA KUNDER OCH LEVERANTÖRER

VI LEVERERAR MEST TILL "BYGGARE" MEN HAR ÄVEN PRIVATA KUNDER.    VÅR STÖRSTA KUND ÄR   www.byggatill.se
VI HAR CERTIFIERINGSBAR EGENKONTROLL PÅ KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING.  VÅRA LEVERANTÖRER ÄR ALLA KÄNDA PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.
PAROC,TIMMELE,XL-NIHLMARKS,VILLAFÖNSTER,MOTEK MM